Om NMUF
NMUF er en ideel organisasjon som hovedsakelig arbeider målrettet mot muslimske barn og unge gjennom ukonvensjonelle læringsaktiviteter. Formålet er motarbeidelse av kriminalitet blant unge og ekstremistiske holdninger. Dessuten jobber vi aktivt med å bygge bro mellom muslimer og det norske samfunnet for øvrig, veldedige prosjekter og liknende aktiviteter.

 
STØTT OSS
Vi trenger din støtte i vårt arbeid, og du kan donere til NMUF gjennom Vipps eller direkte til vår bankkonto. Du kan også betale din sadaqah til et av våre pågående prosjekter. Ønsker du å bli fast giver, vennligst kontakt oss for nærmere informasjon, tilsendelse av avtalegiro og avtale om ønsket oppfølgingsløp.