Våre prosjekter


Norges muslimske ungdomsforening

viderefører kunnskap til fremtidige generasjoner

Norges Muslimske Ungdomsforening er en selvstendig og frivillig organisasjon som er opprettet med formål om å hjelpe marginaliserte norske ungdom. Gjennom dette arbeidet ønskes det å viderebringe essensen av islamsk lære til kommende muslimske generasjoner, og skape et solid teologisk fundament for fremtidige generasjoner. NMUF søker gjennom dette arbeidet å opparbeide forståelse, toleranse samt utruste barn og unge slik at de i fremtiden kan bli viktige bidragsytere i det det norske samfunnet. Arbeidet anses som et viktig tiltak for å motvirke kriminalitet og ekstremistiske holdninger, og stimulerer til høyre studier og kompetanseheving. Vi tilbyr derfor unike aktiviteter, kurs og foredrag til barn og ungdom, med henblikk på både religiøs- og samfunnsbmessig utvikling.

Ønsker du å stille oss et spørsmål, har du en god idé som du brenner inne med, eller ønsker du å vise ditt engasjement for våre prosjekter eller aktiviteter er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.