parallax background

Islamsk litteratur på norsk

Tilgang til vann i Tharparkar
30. april 2019

Det eksisterer et stort mangfold av islamsk litteratur på arabisk, engelsk og andre store skriftspråk. Svært lite er oversatt til norsk, hvilket vi anser som en utfording for norske muslimer som ønsker å berike seg av den type litteratur. Begrensningen er i sær gjeldende når det kommer til littertaur tilpasset barn og unge. NMUF har derfor iverksatt oversettlese av diverse litteratur med mål om å møte dette behovet, og tilrettelegge for de som ønsker å lære mer om islam på norsk. Vi er også igang med å produsere egen litteratur om islamsk lære og barnefortellinger.Per tid jobbes det aktivt med å oversette Profetens (fvmh) biografi til norsk. Prosjektet tar utgangspunkt i den anerkjente boken Ar-Raheeq Al-Makhtum som også er oversatt til engelsk under tittelen The Seald Nectar. Denne er i hovedsak tiltenkt voksne lesere.

Det jobbes også med å utarbeide en barnevennlig versjon av Profetens (fvmh) liv og lære. Prosjekter går under tittelen "Vår kjære Profet".

Et annet pågående prosjekt er barnefortellinger om Profetens (fvmh) døtre, og deres liv i korte trekk. Dette prosjektet er myntet på den yngste aldersgruppen, og formidlingen bygger på god pedagogikk, herunder bred bruk av animasjon og enkel språk.

Dessuten jobbes det med å oversette en bok som omhandler fasting i islam og betydningen av den velsignede måneden Ramadan for muslimer. Boken er i utgangspunktet ført i penn av den anerkjente mufti Mohammad Aashiq Elahi på urdu. Det finnes også en bok om bønn og rutiner knyttet til tilbedelse i islam av samme forfatter, og NMUF arbeider med en barnevennlig oversettelse av boken.


Hvis du ønsker å støtte oss i dette arbeidet, vennligst doner gjennom Vipps eller direkte til vår konto. Huske å merke betalingen med "litteratur".

stott_vipps_kontostott_vipps_konto