parallax background

Tilgang til vann i Tharparkar

Islamsk litteratur på norsk
30. april 2019
Zakah kalkulator
4. mai 2019

Tharparkar er det største distriktet i provinsen Sindh, sør-øst i Pakistan. Området består av ørkenlandskap, men regnes å være det mest fruktbare ørkenområdet i verden. Det har derfor vært rike tradisjoner for landbruk i distriktet, og bøndene har i stor grad vært avhengig av regnvann for å tjene til livets opphold. Grunnet flere tiår med tørke og klimamessige utfordringer lider befolkningen i Tharparkar av økonomisk nød, og lever under fattigdomsgrensen.


Det er derfor et stort behov for å implentere verdiskapende tiltak i området, og NMUF ønsker i så henssende å legge til rette for landbruk i området. Dette er utelukkende avhengig av tilgang til vann, ikke bare for å dyrke jorda, men også som et kilde til rent drikkevann. Vi håper med dette å tilføre lokalbefolkningen økonomisk vekst og forhindre sykdom forårsaket av urent drikkevann.

Hvis du ønsker å støtte oss i dette arbeidet, vennligst doner gjennom Vipps eller direkte til vår konto. Huske å merke betalingen med "Tharparkar".

stott_vipps_kontostott_vipps_konto