parallax background

Zakah kalkulator

Tilgang til vann i Tharparkar
30. april 2019

Skaper zakah-beregningen mye hodebry? Fortvil ikke!
Vi har gleden av å presentere et enkelt verktøy for beregning av zakah. Kalkulatoren brukere nødvendige parametre som tilgjengelig vekt av gull, sølv, verdi av kontantbeholdning, bankkonti og privat lån.


zakah_calc_buttonzakah_calc_button

Kalkulatoren er fullt ut funksjonell, men vi arbeider forløpende med forbedringer samt å tilgjengeliggjøre løsningen i form av app til iOS og Android. Til det trenger vi din støtte.
Du kan bidra ved å vippse til 561745, eller betale direkte til konto 1506 23 27143. Husk å merke betalingen med "zakah-kalkulator".

stott_vipps_kontostott_vipps_konto

Minimum Mahr

32 gram sølv
225,- NOK.

Mahr Fatmi

1 531 gram sølv
10 700,- NOK.

Mahr Ummul Mumineen Umme-Habiba Mahr

12 250 gram sølv
85 500,- NOK.

Fidya og Fitrana

11 gram sølv
100,- NOK.